Holleboom Support
Van Ogtropweg 16
1949 BA Wijk aan Zee
T  06 . 46 19 19 36
@  info@holleboomsupport.nl

Supervisie

Supervisie is een erkende leermethode waarbij 'reflectie' en 'leren' de sleutelwoorden zijn.

Aan het eind van een supervisietraject bent u in staat te reflecteren op uw persoonlijk en beroepsmatig functioneren. Met deze vaardigheid kunt u zichzelf blijvend ontwikkelen en de kwaliteit van uw werkuitvoering bewaken.

Tijdens de bijeenkomsten worden uw vragen gekoppeld aan uw werksituatie. We doorlopen bij het bespreken van uw vraag steeds de leercirkel van Kolb:

U maakt van elke bijeenkomst een reflectieverslag. Dit verslag stimuleert u expliciet te formuleren wat u geleerd heeft. Bovendien krijgt u door de verslagen zicht op het proces van uw eigen ontwikkeling.

De bijeenkomsten vinden in principe een maal per veertien dagen plaats zodat u voldoende tijd heeft het geleerde in de praktijk toe te passen.

Coaching