Holleboom Support
Van Ogtropweg 16
1949 BA Wijk aan Zee
T  06 . 46 19 19 36
@  info@holleboomsupport.nl

Intervisie

Intervisie is een belangrijk en gewaardeerd instrument om de kwaliteit en professionaliteit op het werk te vergroten. Kenmerk van intervisie is dat de groep bestaat uit 5-7 personen waarbij sprake is van gelijkwaardigheid.

In toenemende mate wordt intervisie ingezet bij de implementatie van vernieuwingen in organisaties, bij uitwisseling van kennis en kunde, bij leertrajecten en opleidingen.

Vaak ontbreekt een duidelijke doelstelling en structuur van de intervisie en beschikken de deelnemers niet over voldoende vaardigheden. Gevolg kan zijn dat de 'intervisie' verzandt in het uitwisselen van problemen zonder ervan te leren en tot kwalitatief betere oplossingen te komen.

Voor het succesvol functioneren van intervisie is het raadzaam bij de start van een intervisiegroep een (extern)begeleider in te zetten. De rol van de begeleider bestaat uit:

  • Helpen formuleren van de randvoorwaarden.
  • Trainen in communicatie en reflectievaardigheden.
  • Leren van diverse werkmethoden.
  • Na 6-8 bijeenkomsten trekt de begeleider zich terug. Eventueel kan na een half jaar een evaluatiemoment met de begeleider ingelast worden.