Holleboom Support
Van Ogtropweg 16
1949 BA Wijk aan Zee
T  06 . 46 19 19 36
@  info@holleboomsupport.nl

Outplacement

Er is een belangrijk verschil tussen loopbaanbegeleiding en outplacement. Bij outplacement is bij aanvang van het programma vastgesteld dat de kandidaat binnen een bepaalde periode de organisatie gaat verlaten.

Outplacement richt zich, naast het uitzoeken wat men wil en kan, ook nadrukkelijk op het verwerven van een nieuwe baan dan wel zelfstandig ondernemerschap. Sommige kandidaten grijpen een outplacementsituatie aan om zich te bezinnen op hun loopbaan. De zelfanalyse en het capaciteitenonderzoek komen dan ook overeen met het proces van loopbaanbegeleiding. Soms leidt dit zelfonderzoek tot een -radicale- carrièreswitch.

Een outplacementprogramma kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Verwerking en acceptatie baanverlies.
  • Zelfanalyse.
  • Capaciteitenonderzoek.
  • Baanverwerving.
  • In overleg met de opdrachtgever en de kandidaat stellen we de definitieve inhoud van het programma vast.

    De zelfanalyse en het capaciteitenonderzoek kunnen ook leiden tot een keuze voor zelfstandig ondernemerschap. In dat geval passen we de begeleiding daar specifiek op aan.